Debattartikel angående demokratiskt underskott

Från Svenljunga Tranemo Tidning vecka 36 2022

Vi lider av ett demokratiskt underskott! 56,5 år! Vad står det talet för? Jo, det är medelåldern på de som ställer upp i valet till Tranemo kommunfullmäktige 2022. Vi behöver få fler unga engagerade i politiken! 5 av 110 kandidater till kommunfullmäktige i Tranemo är 30 år eller yngre. Det innebär att enbart 4,5 procent av kandidaterna i Tranemo är max 30 år. Vi tycker att detta är ett misslyckande och framförallt är det inte representativt. Detta är ett problem som alla politiska partier i Tranemo måste arbeta mer aktivt med. För för oss är det viktigt att fler ungdomar engagerar sig, oavsett parti! Vi kommer också lämna in en motion med flera bra förslag för att få flera unga att engagera sig och ta politiska uppdrag. Vi skäms över detta resultat både för våran egen del, men även för de andra partierna.

Dels handlar det om att ta fram en ungdomspolitisk strategi för att få fler att engagera sig. Detta har flera kommuner gjort redan och många av dem menar att det givit mycket goda resultat. Det är viktigt att vi tar fram en plan och strategi för just politiskt engagemang för unga, för något måste göras nu om vi ska kunna ha en representativ demokrati.

Vi vill också återinföra politikerluncher på våra skolor, där politiker kommer till skolorna och äter lunch, pratar med eleverna och faktiskt lyssnar på vad eleverna har att säga. Vi vill av samma anledning också införa kontaktpolitiker för våra skolor, där politikerna har ständig kontakt med elever, lärare och skolledning på respektive skola.

Vi i Centerpartiet tycker det är viktigt att hela kommunens röster hörs i politiken för en mer rättvis demokrati.

Centerpartiet i Tranemo:
Love Andersson (C)
Christoffer Andersson (C)
Emelie Romland (C)

Relaterade nyheter