Interpellation ang Prioriterad plan för gång och cykelvägar

Kommunfullmäktige beslutade i samband ned budget för 2018 att lämna ett uppdrag om att gällande plan för gång- och cykelvägar ska revideras. Svaret skulle levereras i juni 2018. Frågan om revidering av planen har varit aktuell redan tidigare och i svar på medborgarförslag och motioner har dessa hänvisats till att planen ska ses över.

Men vi har fortfarande inte sett någon reviderad plan trots att den efterfrågats flera gånger. Jag tycker det visar på bristfällig respekt för demokratin och för de förslagsställare som framfört kloka och seriösa förslag att de inte kan få sitt förslag prövat och prioriterat på ett korrekt sätt. Det är också respektlöst mot kommunfullmäktige och den lokala demokratin när man inte verkställer de uppdrag som ges.

Frågan blir då.
När kommer den efterfrågade planen att redovisas?

Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamot (c)

Relaterade nyheter