Motion om ungas politiska engagemang

Motion till Tranemo kommunfullmäktige

Vi lider av ett demokratiskt underskott! 56.5 år! Vad står detta tal för? Jo, det är medelåldern
på de som ställer upp i valet till Tranemo kommunfullmäktige 2022. Vi behöver få fler unga
engagerade i politiken. 5 av 110 kandidater till kommunfullmäktige i Tranemo är 30 år eller
yngre. Det innebär att enbart 4.5% av kandidaterna i Tranemo är max 30 år! Och av dessa är
flera på platser relativt sett långt ner på respektive lista. Kan detta ses som annat än ett
demokratiskt misslyckande, och framförallt är detta representativt för våra
kommunmedborgare?

Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att ALLAS röster hörs i politiken för en mer rättvis
demokrati.

Vi lämnar därför här förslag för att få fler unga engagerade i politiken.
Vi föreslår därför att:

• Att Tranemo kommun tar fram en ungdomspolitisk strategi likt flera andra kommuner
tidigare gjort.

• Att kommunen återinför politikerluncher på skolor i kommunen.

• Att kommunen ser över möjlighet att införa kontaktpolitiker på våra skolor.

• Att kommunen utreder möjligheten för hur man kan göra det möjligt för
förtroendevalda att kunna ta på sig mindre uppdrag.

Centerpartiets fullmäktigegrupp
Lennart Haglund, Christoffer Andersson, Cecilia Lööf, Karin Ljungdahl, Torbjörn Edgren, Fredrik Larsson, Emelie Romland, Crister Persson

Relaterade blogginlägg