Bo och arbeta

Vi vill att Tranemo ska vara en kommun där företagaren och den enskilda individen känner att det finns möjlighet att utvecklas och växa. Kommunen har dessutom ett utalat mål om 14 000 invånare 2035.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet vill utveckla infrastrukturen, öka tillgången till service, bygga fler attraktiva bostäder och arbeta för ett företagsklimat i toppklass. Ovanstående är grundbultar för att lyckas med utvecklingen i Tranemo kommun. Kommunen ska också jobba aktivt med digitalisering inom alla tänkbara områden.

Det gäller att kommunicera digitalt med medborgare och företag i myndighetsutövning och som huvudman för vård, skola, omsorg och teknisk service. Men det gäller också att stödja processer med AI och nyttja digitala hjälpmedel i allt vi gör.

 För Centerpartiet i Tranemo innebär det:

 • Bostäder för alla lägen
  Kommunen ska kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i olika delar av kommunen med möjlighet till boende i attraktiva lägen. Kommuninvånare, företag och organisationer ska alla uppleva att det är enkelt att bygga genom god dialog och kommunikation med kommunen. En kommun med hög servicenivå, som förenklar och ser möjligheter – leder till utveckling och tillväxt.
 • Lokalt företagande
  Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. Därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Att kommunen erbjuder god kommunal service, är lyhördhet och för en konstruktiv dialog med företagen är en grundförutsättning för att kommunen ska utvecklas.
 • Hållbar kollektivtrafik­
  Kollektivtrafiken förbättras med ökad turtäthet för att få god basservice och kompletteras med en utvecklad Närtrafik. Tågtrafiken på kust till kustbanan ska utvecklas med pendeltåg som stannar i Länghem, Limmared och Grimsås.
 • Aktiv fritid med tillgängligt friluftsliv
  Vi ska främja och stötta föreningslivet, kulturverksamhet och lokala engagemang för att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kulturskola, fritidsgårdar och bibliotek inklusive bokbuss med god kvalitet och tillgänglighet. En utav våra starkaste tillgångar är vår natur. Den ska vi nyttja och göra tillgänglig genom utveckling av leder och information.
 • Mötesplatser och en kommun i utveckling
  En kommun att trivas i där sociala mötesplatser skapas och möjliggörs för olika åldrar och grupper. Vi ska arbeta aktivt för att bibehålla och utveckla attraktiva miljöer i hela kommunen. Då blir det tilltalande för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig i vår kommun både på landsbygden och i tätorter.

Lennart Haglund
Kommunalråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande gemensam...
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.