Ziad Makrous


Ersättare i kommunfullmäktige, Ersättare i miljö- och byggnämnden