Förskola och skola

Att ha en bra förskola och skola är viktigt för att bli en attraktiv kommun. De närmaste åren ser vi också konkurrensen med att kunna få utbildad personal inom offentlig verksamhet. Ulricehamns kommun måste därför hitta sätt som gör det spännande och intressant att bli en del i vår organisation.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Barnomsorg och skola med närhet
  • En välutbyggd barnomsorg med medveten pedagogik
  • Stöd till elever med särskilda behov ska utökas, genom bland annat en stärkt elevhälsa, detta ska även omfatta vuxenutbildning
  • Fortsätta utveckla en skola för alla, med såväl tidigt stöd som utmaningar för de elever som behöver det, så andelen elever som blir godkända till ett gymnasieprogram ökar
  • Utveckla vuxenutbildning, som till exempel högskola på distans
  • Attraktiv arbetsgivare, arbetet med att vara Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare ska fortsätta.
  • Stärka ungdomars inflytande i demokratin

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.