Miljö

För oss i Centerpartiet är miljön en viktig del av att vara en framgångsrik kommun. Genom att ligga i framkant när det gäller engagemang och kunskap om miljöns betydelse kommer vi att attrahera nya invånare.

Miljöarbetet ska vara en sammanhållen del i allt det politiska arbete och ska finnas med som en naturlig del i de beslut som tas i Ulricehamns kommun.

För mandatperioden 2022 – 2026 kommer vi att arbeta för:

  • Solceller bör monteras vid all nybyggnation och renovering av kommunala byggnader
  • Främja lokal- och närproducerad mat, öka andelen Svekologiskt
  • Fortsätta arbetet med att ta fram en energi- och klimatplan
  • Laddstolpar vid alla kommunala fastigheter
  • Solceller för att möjliggöra belysning på till exempel, busshållplatser, statyer och andra offentliga miljöer
  • Minska gifter i vår vardag
  • Stimulera hållbart byggande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.