Miljö

sol-has-bg sol-light-text

För oss i Centerpartiet är miljön en viktig del av att vara en framgångsrik kommun. Genom att ligga i fram kant när det gäller engagemang och kunskap om miljöns betydelse kommer vi att attrahera nya invånare.

Miljöarbetet ska vara en sammanhållen del i allt det politiska arbete och ska finnas med som en naturlig del i de beslut som tas i Ulricehamns kommun.

Under mandatperioden 2019-2022 kommer vi att arbeta för:

  • Att förverkliga ett återbruk på Övreskog.
  • Bygga fler pendelparkeringar med tillgång till laddstolpar.
  • Arbeta vidare med att få bort mikroplaster i kommunen.
  • Ta fram en plan för giftfria miljöer i förskolan.
  • Forsätta arbetet med att servera svenskproducerad mat.
  • Vi vill förstärka insatserna för att minska matsvinnet.
  • Kommunen ska i möjligaste mån ge förutsättningar för det lokala näringslivet att lämna anbud.

Roland Karlsson
1:a på kommunlistan
Mikael Dahl
2:a på kommunlistan