JA till solceller i Havsbaden!

Vi sa såklart JA till solceller i Havsbaden!

På mandatperiodens första Samhällsbyggnadsnämnd beviljade vi lov för solceller i Havsbaden med bedömningen att påverkan av kulturmiljön är acceptabel.