Centerpartiet i Ängelholm

Biologisk Mångfald!

23/5 hade vi bjudit in till debatt på Ählm Market om Biologisk Mångfald.
Inbjudna var Stina Larsson, Miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, Appells regenerativa lantbruk och Cajza Eriksson, Biolog på länstyrelsen i Skåne.
Det blev en spännande och intressant kväll. Vi måste börja prata mycket mer om dessa frågor och konsekvenserna om vi inte ändrar på vårt synsätt och våra handlingar!

Centerpartiet Ängelholm vill:
- Se fler naturreservat i kommunen.
- Bevara vår åkermark.
- Få bättre cykelvägar i hela kommunen.
- Ge gratis buss- och tågkort till våra barn/unga.
- Ta fram en kommunpolicy för uppsättning av solceller.

Centerpartiet vill:
- Bevara och förstärka den biologiska mångfalden i hela Sverige.
- Ge markägaren drivkraft i det viktiga jobbet att bevara den biologiska mångfalden.
- Växla upp det lokala arbetet med restaurering och återställande av nedgångna naturområden, såväl på land som i havet.
- Att kopplingen mellan näringslivet och den biologiska mångfalden stärks och blir naturlig, precis som den blivit i frågan om klimatet.

sol-has-bg

Senaste nytt från Ängelholm

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.