Förtroendevalda

Bild: Risekatslösa Kyrka

Riskatslösa Kyrka

Kommunfullmäktige Ordinarie: Nils Nilsson, Ersättare Krister Nilsson. Kerstin Persson

Kommunstyrelse Ordinarie: Nils Nilsson

Kommunstyrelse AU Ordinarie: Nils Nilsson

Vård och Omsorg Ersättare: Camilla Sjöberg

Barn & Utbildning ordinarie: Krister Nilsson

Barn & Utbildning AU Ordinarie: Krister Nilsson

Kultur & Fritid Ersättare: Eva Bengtsson

Kommunrevision Ordinarie: Sven-Yngve Persson

Bjuvsbostäder Styrelse Ordinarie: Krister Nilsson

Tekniska nämnden Ordinarie: Krister Nilsson

Kommunfullmäktiges valberedning Ordinarie: Kerstin Persson