Bjuv
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Bild: Risekatslösa Kyrka

Riskatslösa Kyrka

Kommunfullmäktige Ordinarie: Nils Nilsson och Krister Nilsson. Ersättare: Birgitta Kulle och Fredrik Nilsson.

Kommunstyrelse Ordinarie: Stig Lundblad, Ersättare: Nils Nilsson.

Kommunstyrelse AU Ordinarie: Stig Lundblad, Ersättare: Nils Nilsson./ Nils nilsson är också ersättare i KSAU arbete och tillväxt.

Vård och Omsorg Ordinarie: Nils Nilsson, Ersättare: Britt Nilsson.

Vård och Omsorg AU Ersättare: Britt Nilssson

Barn & Utbildning ordinarie: Krister Nilsson, Ersättare Stig Lundblad.

Barn & Utbildning AU Ordinarie: Krister Nilsson.

Kultur & Fritid Ersättare: Birgita Kulle.

Kultur & Fritid AU Ersättare: Birgitta Kulle.

Bygnadsnämnden Ordinarie: Kerstin Persson.

Kommunrevision Ordinarie: Sven-Yngvepersson.

Bjuvsbostäder Styrelse Ordinarie: Krister Nilsson.