Förtroendevalda

Bild: Risekatslösa Kyrka

Riskatslösa Kyrka

Kommunfullmäktige Ordinarie: Nils Nilsson, Ersättare Krister Nilsson. Kerstin Persson

Kommunstyrelse Ordinarie: Nils Nilsson.

Kommunstyrelse AU Ordinarie:, Nils Nilsson.

Vård och Omsorg Ordinarie: Nils Nilsson,

Barn & Utbildning ordinarie: Krister Nilsson,

Barn & Utbildning AU Ordinarie: Krister Nilsson.

Kultur & Fritid Ersättare: Janeth Andersson

Bygnadsnämnden Ordinarie: Kerstin Persson.

Kommunrevision Ordinarie: Sven-Yngve Persson.

Bjuvsbostäder Styrelse Ordinarie: Krister Nilsson.