Kretsstyrelsen 2019

Måns Atlas- Ordförande

Mikael Sonander- V. ordförande, webb

Anders Borgqvist- Sekreterare

Ingemar Jeppsson- Kassör

Jasmina Muric

Krister Carlberg

Sofia Hagerin

Omar Al Smail