Kretsstyrelsen 2024

Maria Bjerstam - Ordförande, maria.bjerstam.politik@gmail.com, 070-888 60 05

Sofia Hagerin - Vice ordförande, sofia@hagerin.net

Anders Borgqvist - Sekreterare

Ingemar Jeppsson - Kassör

Krister Carlberg - Ledamot

Ole Jensen - Ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.