Våra politiker 2022- 2026

Jasmina Muric

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ledamot
 • Servicenämnden, ledamot

Krister Carlberg

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ersättare
 • Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

Sofia Hagerin

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Miljö- och samhällsbyggnad, ledamot
 • Valberedningen, ersättare

Anders Molin

 • Kommunfullmäktige, ersättare
 • Gymnasie- och vuxenutbildning, ledamot

Maria Bjerstam

 • Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Ander Borgqvist

 • EBO:s styrelse, ledamot

Ingemar Jeppsson

 • MERAB:s styrelse, ledamot

Mikael Esselius

 • Revisionen, ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.