För framtidens bästa

Centerpartiet vill att Eslöv ska vara en kommun för alla, ung som äldre. Här ska du kunna leva hela ditt liv. Alla barn ska ha tillgång till en väl fungerande förskola som ser och hör barnens behov och ger utrymme för lek och kreativitet. När du blir äldre ska du kunna välja skola och utbildning efter dina önskemål. Skolorna ska arbeta i nära kontakt med näringslivet och ge varje elev goda förutsättningar att sedan välja sin fortsatta bana genom livet, oavsett om det är med fortsatta studier eller direkt ut i arbetslivet.

sol-has-bg sol-light-text

Att verka för ett Eslöv där människor trivs, vill bo, leva och verka är den bästa investeringen vi kan göra för framtiden. I vår kommun ska det finnas en skola formad utifrån elevers behov och önskemål. Ingen elev ska lämnas utanför.

I Eslövs kommun ska vi ta tillvara på människors vilja och drivkraft att vara med och bidra. I vår kommun ska företag kunna startas och växa genom ett företagsklimat i världsklass. Här ska alla, unga som äldre ges möjlighet till en meningsfull fritid genom ett starkt kultur- och föreningsliv.

Tillsammans gör vi Eslöv ännu bättre. För framtidens bästa!

En skola utformad utifrån elevernas behov

Centerpartiet vill:

 • Att Eslövs kommun ska erbjuda en barnomsorg utformad utifrån barnens behov. Vi säger nej till mega-förskolor.
 • Verka för fler mindre förskolor spridda över hela kommunen.
 • Att barn till föräldrar som på heltid arbetar eller studerar ska få plats i barnomsorgen utan dröjsmål.
 • Att Östra Strös skola fortsätter utvecklas.
 • Att även resursstarka elever tas om hand i Eslövs skolor och inte hållas tillbaka.
 • Att fler elever på yrkesförberedande gymnasieprogram görs anställningsbara genom ett utökat samarbete med näringslivet och övriga kommunala förvaltningar.
 • Att all skolmat ska vara lokalt tillagad, och så långt det är möjligt, med närproducerade råvaror.
 • Skapa förutsättningar för att så kallad skolmorfar/skolmormor, det vill säga äldre volontärarbetare, kan införs på skolor och förskolor i Eslövs kommun för att avlasta ordinarie personal.
 • Att skolklasser ska tillåtas samla in/arbeta ihop pengar till klassresa.
 • Kommunen och Region Skåne utvecklar en bättre samverkan för att belysa problematiken med barn och ungas psykiska ohälsa och arbeta för att öka tillgängligheten i psykiatrin, både med digitala alternativ och ett fritt vårdval.
 • Att elevhälsan stärks och utvecklas med barn och ungas behov i fokus.

En arbetsmarknad och ett företagsklimat i världsklass

Centerpartiet vill:

 • Att fler får in en fot i arbetslivet genom att kommunen öppnar upp för att skapa praktikplatser inom sina verksamheter.
 • Verka för att arbetsmarknadsenheten i kommunen utför mer av uppsökande verksamhet gentemot våra lantbrukare för att få fler i arbete inom de gröna näringarna.
 • Att kommunens arbete med att matcha arbetslösa personer med tillgängliga arbeten intensifieras.
 • Att det erbjuds undervisning i Svenska för invandrare med ett tydligt arbetsmarknadsfokus för att göra människor mer anställningsbara.
 • Att det blir enklare att starta och driva företag i hela Eslövs kommun.
 • Att Eslövs kommun bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av fiber i hela kommunen så att alla invånare får tillgång till driftssäker uppkoppling senast 2025.

En meningsfull fritid för alla

Centerpartiet vill:

 • Verka för ett starkt föreningsliv i kommunen. En meningsfull fritid är viktig för att minska risken att barn och unga hamnar i utanförskap.
 • Verka för att skapa en stark politisk agenda för Eslövs föreningsliv.
 • Att föreningslivet i Eslövs kommun tillgängliggörs för fler. Även barn från resurssvaga familjer och/eller barn med funktionsvariation ska ha möjlighet till en meningsfull fritid i vår kommun.
 • Att Kulturskolan utvecklas genom gruppundervisning för fler och verksamhet i hela kommunen.
 • Att det anläggs fem konstgräsplaner för fotboll och andra aktiviteter i kommunen, varav tre på landsbygden.
 • Att Hälsans stig och tätortsnära rekreationsområden utvecklas.
 • Att våra studieförbund ges ökade möjligheter för fler kulturarrangemang i hela kommunen.
 • Att kommunen tar sitt ansvar i att integrera människor som kommer till Eslöv genom att upprätta fler både fysiska och digitala mötesplatser, exempelvis genom olika typer av arrangemang.
 •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.