Meningsfull fritid från 0-100 år

Hässleholms kommun är möjligheternas kommun!

Med ett rikt förenings- och kulturliv får vi alla kraft att återhämtas i vår
närmiljö. Vi vill utveckla kommunen och dess vackra natur som en attraktiv
destination för friluftsliv och rekreation.

Detta vill vi:
• Meröppet på fler bibliotek.
• Bokbussen ska återinföras.
• Främja ideella initiativ som utvecklar kommunen.
• Det ska finnas fritidsgårdar i varje kransort.
• Nytt badhus på Österås och bevara simhallarna i kransorterna.
• Föreningsstöd ska fördelas rättvist och jämlikt.
• FMCK ska få köra enduro på Hovdalaområdet.
• Stärka Hässleholm som evenemangsort.
• Bygga ett nytt ridhus och utveckla verksamheten.
• Skapa fler ställplatser för husbilar.
• Kommunen ska bevara och stödja Senioren.
• Ge seniorer tillgång till fler sportanläggningar dagtid.
• Erbjuda kultur i omsorgen för alla boende.