Vår politik

Bild

Här kan du läsa om våra ställningstaganden i aktuella lokala frågor

Läs vårt valprogram för perioden 2023-26 , 883.1 kB.

Att lämna in motioner till kommunfullmäktige är ett sätt att driva våra viktiga frågor. Motioner behandlas genom att de remitteras till den facknämnd som är berörd, och därefter föreslår kommunstyrelsen hur motionen ska besvaras. Får den sedan bifall i kommunfullmäktige så genomförs förslagen.

Så blev det till exempel med motionen om "projekt matlådan", som nu under namnet KliMatlådan är permanent inom Barn- och utbildningsförvaltningen, och därmed minskar matsvinnet där.
Ett annat lyckat exempel är vår motion om hjärtstartare i kommunala offentliga lokaler.
Alla motioner går förstås inte igenom, så blev det till exempel för vår motion om att införa förmånscykel för kommunens anställda.
Men vi låter oss inte nedslås, utan jobbar på för att få igenom viktiga Centerfrågor.
Har du en fråga du tycker vi borde motionera om? Hör av dig!
Här nedan kan du ta del av våra senast inlämnade motioner. De flesta är under beredning.

Inlämnade motioner 2021-2022:
Motion om att inrätta lokalt fastighetsansvar 210607 , 219 kB.
Motion p-skiva 211129 , 170 kB.
Motion minska pappersutskrifter 211213 , 168.4 kB.
Motion våldsförebyggande 211213 , 173.8 kB. - punkterna 1,2,4 bifölls, punkt 3 avslogs i Kf 220523
Motion äldrevänlig kommun 220126  , 115.6 kB.
Motion öka andelen närproducerat 220523 , 264.4 kB.
Motion trygghetsboende 220531 , 177.2 kB.
Motion tillgänglighet 220926 , 223.6 kB.
Motion ställplatser 220926 , 268.1 kB.
Motion utslagsplats 220926 , 142.9 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.