Centerpartiet släppte demokratirapport under H22 arena

Under ett panelsamtal under H22 arena släppte Centerpartiet i Helsingborg en rapport om hur demokratin och invånarinvolveringen kan stärkas. I rapporten presenteras både områden som är viktiga att utveckla och nya politiska förslag för att utveckla demokratin.

Helsingborg skapar vi tillsammans. Därför är demokrati och ett lyssnande, nära ledarskap en grundbult i Centerpartiets politik. De senaste åren har visat att det behövs en politisk riktning som låter helsingborgarna påverka mer. Frågan om försäljningen av Öresundskraft har visat att det behövs politiska företrädare som är lyhörda och som vågar ge helsingborgarna en möjlighet att påverka viktiga beslut. Därför krävs att makt och påverkan kommer så nära dem som berörs som möjligt. Genom fler mötesplatser och medborgardialoger för att lyssna in vad de som bor och verkar i vår kommun vill utveckla kan den lokala demokratin få kraft för framtiden.

Hela rapporten går att läsa nedan: