Helsingborg
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender

Kalender

Nedan presenteras kommande händelser för Centerpartiet Helsingborg

Gruppmöten

Under hösten 2019 kommer gruppmöten att hållas: 

  • 2:e september kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 23:e september kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 28:e oktober kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 18:e november kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 9:e december kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 

Centerpartiet Helsingborgs partilokal är på Kullagatan 30, det gula korsvirkleshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta gruppledare Johan Vesterlund.Centerpartiet Helsingborgs julfest

  • 16:e december kl. 18.00. Lokal meddelas senare.

Vid frågor om julfesten, kontakta ordförande Ian Karlemark.