Gruppmöten

Gruppmöten

Dessa datum kommer gruppmöten hållas.

  • 25:e januari kl. 18.00. Mötet hålls digitalt. Mer info kommer i kallelsen.
  • 8:e februari kl. 18.00. Mötet hålls digitalt. Mer info kommer i kallelsen.
  • 15:e mars kl. 18.00. Mötet hålls digitalt. Mer info kommer i kallelsen.
  • 19:e april kl. 18.00. Mötet hålls digitalt. Mer info kommer i kallelsen.
  • 10:e maj kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 14:e juni kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 23:e augusti kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 20:e september kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 18:e oktober kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 15:e november kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 

Centerpartiet Helsingborgs partilokal är på Kullagatan 30, det gula korsvirkleshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta gruppledare Johan Vesterlund 0730479854

Centerpartiet Helsingborgs partilokal är på Kullagatan 30, det gula korsvirkleshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta gruppledare Johan Vesterlund.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.