Helsingborg
Centerpartiet lokalt
 • / Kalender

Kalender

Nedan presenteras kommande händelser för Centerpartiet Helsingborg

Gruppmöten

Under 2020 kommer gruppmöten att hållas: 

 • 27:e januari kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 10:e februari kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 23:e mars kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 20:e april kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 11:e maj kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 15:e juni kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 24:e augusti kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 28:e september kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 19:e oktober kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
 • 16:e november kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 

Centerpartiet Helsingborgs partilokal är på Kullagatan 30, det gula korsvirkleshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta gruppledare Johan Vesterlund.