Våra representanter 2022-2026

Våra representanter i nämnder och styrelser 2022-2026

Kommunfullmäktige

Kommunalvalet ledde till att Centerpartiet representeras av följande personer:

- Ulf Molin, ledamot (ulf.molin@hoganas.se),

-Gertrud Green, ledamot (gertrud.green@hoganas.se)

-Eva Hemström, ersättare (eva.hemstrom@hoganas.se)

- Anna Hedbrant, ersättare (anna.hedbrant@hoganas.se)

Kommunfullmäktige har valt Ulf Molin som 1:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning

-Anna Hedbrandt, ledamot

-Eva Hemström, ersättare

Utbildningsnämnden

Pehr Frykman, ledamot (pehr.frykman@hoganas.se)

Socialnämnden

Anna Hedbrant, ersättare (anna.hedbrant@hoganas.se)

Bygg- och miljönämnden

Jerry Hed, ersättare (jerry.hed@hoganas.se)

Valnämnden

Gertrud Green, ordförande (gertrud.green@hoganas.se)

Överförmyndarnämnden

Ulf Erlingsjö, ersättare

Revisionen

Claes Pettersson (Claes.Pettersson@hoganas.se)

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks - eller skogsbruksfrågor): Kjell-Arne Greén

Syskonen Möllers Stiftelse: Ann-Christin Rydell, ersättare, Tor Larsson, ersättare

KOMMUNALA BOLAGSSTYRELSER

Representanter till bolagsstyrelser väljs vid bolagsstämmorna i början av 2023

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.