foto LN

Om oss

Fullmäktige Lars Olof Andersson ord, Hanna Ershytt ord, Anette Roslund, Martin Olsson ers
Kommunstyrelsen Lars Olof Andersson
Bun
KAF (kultur arbete och folkhälsa) Hanna Ershytt
Soc
Tekniska nämnden
VA-Gis
Miljö och byggnämnden
Val nämnden Lars Böök ord, ers Lars Niihlén

Fullmäktigelista valet 2022
1, Magnus Haara Höör
2, Maria Jönsson Tjörnarp
3, Martin Olsson Tofta
4,Ingemar Kristensson Höör
5, Anette Roslund Höör
6, Johanna Sällberg Norra Rörum
7, Jan-Åke Roslund Höör
8, Karin Kristensson Höör
9, Arne Gustavsson Höör
10, Ted Dÿring Sätofta
11, Hanna Ershytt Jularp
12, Lars-Olof Andersson Esperöd
13, Fredrik Brobeck Kvesarum
14, Magnus von Wackenfelt Maglasäte
15,Carin Gustavsson Höör
16, Lars Nihlén Höör
17, Lars Böök Rolsberga
18, Peter Nilsson
19, Stefan Albrekt Jularp
20, Jörgen Andersson Tjörnarp
21, Kristina Haara Höör
22, Rolf Svensson Höör
23, Åke Johansson ESkenäs
24, Sven Rundqvist Kulleberga

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.