foto LN

Text

Om oss

FullmäktigeMagnus Haara, Maria Jönsson ord, Martin Olsson, Ingemar Kristensson ers
Kommunstyrelsen Magnus Haara, Maria Jönsson ord, Martin Olsson, Ingemar Kristersson
Bun Maria Jönsson
KAF (kultur arbete och folkhälsa) Maria Jönsson ers
Soc Anette Roslund ers
Tillstånd tillståndsnämnden Martin Olsson ers
VA-Gis Alve Andersson ord, Birger Larsson ers

Val nämnden Lars Böök ord,


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.