bostadslöshet

Vi har under hösten kunnat en följa en artikelserie om bostadslös persons öde. Ett föredömligt samhällsreportage skildrat i Landskrona Direkt.

RESULTAT:

Anses besvarad.

Motion:

Det finns en grupp människor som har en historia med missbruk, betalningsanmärkningar eller andra dåliga referenser på bostadsmarknaden.

Vägen till bostadsmarknaden blir snabbt stängd. Till och med för den som har en tillräcklig inkomst. Vi hör ideligen från våra rikspolitiker att Sverige är rikt land.

Men är detta sant när det finns människor som levt hela sitt liv i Sverige och kan hamna i en situation utan att ha tak över huvudet.

Så må man kalla det att vara hemlös, bostadslös, utan egen adress, uteliggare etc. Det finns uppenbart människor som inte är tillräckligt sjuka för att få kommunal hjälp till ett boende och inte tillräckligt friska för att själv klara av att själva skaffa en bostad.

Ett samhälle där våra bostadslösa innevånare inte kan kan få hjälp med tak över huvudet är inget humant samhälle. Alla har ett eget ansvar men det finns en punkt där samhällets ansvar tar vid. Inget tillfälligt boende ska heller vara kravlöst. Att ställa krav är att bry sig om.

Målet ska vara att personen i förlängningen ska klara ett boende med eget kontrakt. De som har inkomst ska betala för sig. Har hen svårt att sköta sin ekonomi ska hen få hjälp av en god man och skulder saneras. Är nykterheten problemet ska boendet villkoras med behandling.

Centerpartiet yrkar

- att kommunfullmäktige beslutar utreda frågan hur många i Landskrona som är bostadslösa t.ex. saknar egen adress eller saknar tak över huvudet

- att kommunfullmäktige låter utreda om antalet tillgängliga tillfälliga boenden är tillräckligt många

- att kommunfullmäktige låter se över villkoren för tillfälliga boenden med avsikten att förbereda dessa personer för egna boenden

Centerpartiet i Landskrona Sven Svederberg

Relaterade nyheter