säkra skolan på Ven

I skolan på Ven bedrivs undervisning i förskola, i lågstadiet och i mellanstadiets 4:e och 5:e klass. Därefter får barnen från Ven pendla in till den skola man valt i Landskrona. Men då resurserna på skolan på Ven är begränsade måste barnen från Ven i klass 4 och 5 även pendla till skolan i Häljarp 3 dagar i veckan.

RESULTAT:

Anses besvarad.

Motion:

I skolan på Ven bedrivs undervisning i förskola, i lågstadiet och i mellanstadiets 4:e och 5:e klass. Därefter får barnen från Ven pendla in till den skola man valt i Landskrona. Men då resurserna på
skolan på Ven är begränsade måste barnen från Ven i klass 4 och 5 även pendla till skolan i Häljarp 3 dagar i veckan.

För att Ven ska kunna fortsätta att vara en levande ö och ett alternativt boende även för föräldrar med barn är skolan mycket viktig. Pendlingen för barnen i 4:e och 5:e klass upplevs som så betydande belastning.

Ett sätt att stabilisera skolan på Ven är att låta skolbarn pendla från Landskrona till Ven. Det finns säkert många barn i Landskrona som skulle må bra i en liten skola med en stabil och lugn miljö. En annan väg är att bygga attraktiva bostäder på Ven som kan locka barnföräldrar att bosätta sig på Ven.

Det finns tre lärare i skolan på Ven. Med undervisningskompetens också för mellanstadiet skulle minska pendlingen för barnen i 4:e och i 5:e klass.

För oss inom Centerpartiet är det viktigt att hela Sverige och att även hela kommunen ska leva.

Villkoren att bo i stadens byar ska likna villkoren att bo i Landskronas centralort.


Centerpartiet yrkar
- Att kommunfullmäktige tillstyrker att målsättningen ska vara att möjligheten att leva och bo i kommunens byar eller på landsbygden ska jämställas med förutsättningarna att bo i Landskronas
centralort.
- Att kommunfullmäktige utreder frågan om hur undervisningen skall säkras i skolan på Ven och särskilt att pressa ner skolpendlingen för barnen
- Att kommunfullmäktige utreder och lyfter frågan om inpendling av skolbarn till Ven och ser över behovet av kompetensförstärkning

Sven Svederberg
Centerpartiet i Landskrona

Relaterade nyheter