Borgerliga begravningsförrättare

Ingress

RESULTAT:

Avslag

Motion:

En gång har jag blivit ombedd och även accepterat att leda en borgerlig begravning (vara officiant). Det visade sig att det inte finns några regler eller givna ritualer för hur en borgerlig begravning ska gå till. Ingen finns att tillgå för rådgivning. Resultatet av hur akten kommer att gestalta sig kommer att grunda sig på en överenskommelse mellan officianten och efterlämnade anhöriga.

Borgerliga begravningar kommer att bli mer och mer vanliga i framtiden då alltfler svenskar väljer att lämna kyrkan. Samtidigt kommer behovet av borgerliga officianter öka.

Det är lagreglerat att det ska finnas av kommunerna utsedda borgerliga vigselförrättare medan borgerliga begravningsförrättare kan finnas som frivilligt åtagande. Varför inte jämställa borgerliga vigselförrättare och begravningsförrättare. Uppgiften som begravningsförrättare utses av fullmäktige.

Ersättningen till begravnings-förrättaren specificeras på motsvarande sätt som sker med ersättningen till vigselförrättare.

Centerpartiet i Landskrona föreslår att fullmäktige utser personer som är intresserade att tjänstgöra som borgerliga begravningsförrättare att Landskrona stad upprättar ett register över utsedda borgerliga begravningsförrättare

Relaterade nyheter