Gör Karlslundsparken till ett turistmål i Landskrona och Skåne

Ingress

RESULTAT:

Anses besvarad

Motion:

Ängelholms hembygdspark är Skånes tredje största turistmål och har ett koncept som är bevisat sig vara framgångsrikt. Ängelholms hembygdspark har cirka 300 000 besökare årligen.

I samband med att Karlslundsområdet nu skallnu förändras, moderniseras och bli ett nav i kommunens folkhälsoarbete. Vi vill utreda möjligheterna att göra Karlslundsparken till ett attraktiv destination för Landskronabor och tillresande.

Geografi

Att ta sig från motorvägen till Karlslundsparken går snabbare än till Ängelholms hembygdspark. Ett besök i Karlslundsparken kan kombineras med ett besök på de nya anläggningarna på idrottsplatsområdet men även i Curla-hallen som ligger i närheten.

Driftsform

I Ängelholm drivs parken som en ideell förening med stöd från kommunen. Genom ett strukturerat arbete med stöd i form av sponsring från företagen i Landskrona och från Landskrona stad kan Karlslundsparken erbjuda ett antal arbetstillfällen inklusive möjligheter för enkla arbeten.

Vad krävs?

Mycket utav det som gör att Ängelholms hembygdspark drar publik finns redan i Karlslund. Vår bedömning är att följande kan vara exempel på åtgärder som

skulle kunna göra rken mer attraktiv och komplett:

NÄRODLAD

  • Parkering
  • Toaletter
  • Bättre skyltning Centerpartlét
  • Ett tillgängliggörande av djurparksdelen som nu är rejält inhägnad
  • Ett promenadstråk med aktivitetsstig som binder samman Karlslundsparken med jättelekparken i Koppargården
  • Styra upp den befintliga lekparken så den blir lite mer inbjudande och parklik. Helst utan att lekplatsen blir för trång.
  • Samarbete med ridskolan kan skapa möjlighet till ponnyridning i parken under högsäsong/helger. (till och med delägarskap/sponsorskap i en ponny?)
  • Någon typ av åkattraktion (litet tåg, karusell eller liknande) e Etablera en scen i parken
  • Skapa en naturlekplats med fikabord i Karlslunds-skogen

Centerpartiet yrkar

- att kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för det kommande Karlslundsprojektet utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna för att utveckla Karlslundsparken till ett stort besöks- och turistmål

Relaterade nyheter