Öka säkerheten för potentiellt utsatt personal i Landskrona stad

Till fullmäktige den 31/1 besvarades en interpellation från SD i en viktig och angelägen fråga. I dagsläget finns det trots efterforskningar inga belägg för att hot förekommer mot personal i Landskrona stad. Som exempel finns risk för att socialsekreterare kan bli utsatta för påtryckningar eller hot vid hantering av t.ex. biståndsärenden. Det har också framkommit att lärare vid föräldrasamtal kan utsättas för påtryckningar om elevens betyg. Ytterligare yrkesgrupper vara aktuella.

RESULTAT:

Avslag

Motion:

Motionen grundas på de skriverier som publicerats från Göteborgs stad. Tex har enligt Sveriges Radio fram till slutet av oktober 2021 gjorts 14 polisanmälningar om hot mot socialsekreterare jämfört med 10 under hela 2020. Alltså ett ökande och aktuellt problem. Under vecka 6 2022 har har en vild ryktesspridning på arabisktalande kanaler förekommit om att socialsekreterare ogrundat omhändertagit muslimska barn vilket lett till öppna demonstrationer.

För att öka tryggheten och säkerheten för personal i Landskrona Stad vill vi utreda möjligheten om att kameraövervaka samtal/konsultationer. Det finns idag ett antal yrkesgrupper som idag är utrustade med kroppsburna kameror som t.ex. poliser eller kontrollanter inom kollektivtrafiken. Kroppsburna kameror har enligt Brå visat sig ha en dämpande effekt på aggressivt beteende.

Vår tanke är att potentiellt utsatt personal ska kunna bära kroppskameror eller ha övervakningskameror i sina mötesrum. Besökaren informeras om att besöket kommer att spelas in men också att mötet dokumenteras på vanligt sätt. Om mötet förlöper utan några problem kommer inspelningen att raderas efter mötet. Men om hot förekommer kommer inspelningen att användas som bevis.

Ett mötesrum räknas inte som allmänt utrymme och tillstånd behöver därför inte inhämtas. Däremot när känsliga personuppgifter spelas in behöver detta regleras. Det förefaller även i dag möjligt att införa kameradokumentation om man kan visa att man behöver det.

Centerpartiet föreslår:

- att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda frågan om kameraövervakning hos personal som riskerar att utsättas för hot

Relaterade nyheter