tillsättning av föreningssamordnare

Vitala föreningar är viktiga för en levande stad med engagerade medborgare. Dock har det blivit allt svårare att få människor att engagera sig i föreningslivet. Orsaken kan vara svårigheter att få ihop livspusslet och att många ser särskilt föreningars administrativa arbete lägga hinder i vägen.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Liten erfarenhet och ekonomiska utmaningar kan dämpa lusten för att engagera sig i föreningar. Oaktat inriktning, art eller hemvist i föreningslivet så är det tydligt att föreningar är en viktig bas för att skapa samhörighet eller skapa delaktighet i ”lokalsamhället” men också för den demokratiska processen.

En föreningsmänniska engagerar sig ofta i flera föreningar medan andra inte är så intresserade. På samma sätt ger ett engagemang en gemenskap som skapar delaktighet och trygghet. Ett rikt socialt liv inom det område där man är verksam leder till ökad trygghet och förbättrad hälsa.

En del av de utmaningar som föreningslivet står inför kan lösas genom att ta del av resurser som kan delas av flera liknande verksamheter. En föreningssamordnare kan ge stöd till föreningar med kompetens som blir ovärderliga för föreningar i utsatta lägen.

Förenings-coachen skulle kunna hjälpa till med och stödja i administrativa frågor såsom till exempel:

  • Hur skriver man stadgar och regler
  • Hjälpa till med ansökan om eventuella stöd och bidrag för sin verksamhet.
  • Hur organiserar man möten och hur skall redovisning skötas.
  • Praktiska saker som möteslokaler, kopiering eller sekreterartjänst. Stöd med kompetensförsörjning och bollplank för idéer och utveckling.
  • Hjälp med att lösa logistiska utmaningar eller kontakt med myndigheter och förvaltningar.
  • Hjälpa föreningarna med att organisera så att idrottsföreningarnas träningskläder kan tvättas i det kommunala tvätteriet. Då kan föräldrar fokusera mer på träningen än på administration.

Centerpartiet föreslår:

  • att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda om en föreningssamordnare kan vara en väg att stödja föreningar och öka engagemanget i Landskronas föreningsliv
  • att kommunfullmäktige väljer att stödja en i första hand tidsbegränsad anställning av en föreningssamordnare om utredningens stödjer denna idé

Relaterade nyheter