Toalett på Tuna bys lekplats på Ven

Turismens betydelse för näringslivet är stor i hela Landskrona kommun men särskilt på Ven. Under pandemin förefaller intresset för att besöka resmål på hemmaplan ha ökat. Betydelsen av att besöka Ven för att cykla, vandra, besöka Whisky-destilleriet, gå ut och äta, lägga till med sin båt eller att campa kan knappast överskattas.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Det verkar som om besökssäsongen på Ven under senare år börjat tidigare på våren och sträckts ut längre på hösten. Att en del av Skåneleden har placerats på Ven bedömer vi också har vara viktigt för besökare utanför högsäsongen.

Ängen vid Tuna bys lekplats är en mycket populär plats att pausa på och äta sin medhavda matsäck alldeles särskilt för barnfamiljer. Nu är vi människor konstruerade så att efter en måltid kommer reflexen att tömma tarm och blåsa. De flesta vuxna kan undertrycka reflexen. Värre är det för barn för vilka behovet blir mer akut.

Ängen är omgiven av hus eller väg på tre sidor och en åker på en sida och det finns inget buskage att ställa/sätta sig i. Följden blir att fekalier kan hamna alldeles utanför tomtgränsen hos grannar, på åkern och mer sällan inne på någons tomt. Ibland kan en doft av urin kan förnimmas till irritation hos de närboende.

Toaletter finns på Ven som i hamnarna Bäckviken, Kyrkbacken och i Norreborg. Toaletter finns också vid Tycho Brahe-minnena, på Nämndemansgården (renovering planeras) och på campingen. Diskussion om toalett vid Tuna bys lekplats har pågått sedan 1996 där olika lösningar diskuterats. En tillfällig lösning har under en period funnits men inte under senare år.

Centerpartiet föreslår:

  • att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt låta utreda frågan om att bygga en toalettbyggnad och väder-vindskydd på ängen vid Tuna bys lekplats
  • att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter utredning verkställa utredningens förslag

Relaterade nyheter