Henric Molin

Personbild


Viktigt med landsbygdsfrågor

Jag är företagare och visionär född 1970. Gift med Anja och en hemmaboende son. Utbildning som tekniker och kemist. Jag startade mitt första företag under studietiden och har haft många intressesfärer. Jag har sedan 80-talet varit aktiv i hotell och restaurangnäringen. 2008 startade jag Spirit of Hven destilleri som tillverkar diverse spritdrycker från lokalt producerade råvaror. Sedan 2010 driver jag Spirit of Hven Laboratory där vi analyserar livsmedel analytiskt och Organoleptiskt.

Politiskt har jag varit aktiv i Centerpartiet under de senaste två valperioderna. Under innevarande termin har jag varit del av kretsstyrelsen samt i Utvecklingsstiftelsen.

Jag känner starkt för och vill driva lands- och glesbygdsfrågor. Det skall vara möjligt, enkelt och tryggt att bo i alla delar av vårt land och stad. Detta involverar infrastruktur, skola, vård och omsorg, arbetskraftsförsörjning såväl som lag och ordning. Jag har ett stort fokus på företagande och livsmedelsproduktion. För att få detta att fungera så måste energiförsörjning säkras och arbetskompetens bibehållas och utvecklas. Skola, näringsliv och idrottsföreningar måste ges politiska och ekonomiska förutsättningar att samarbeta och utvecklas. I Landskrona måste vi satsa mer resurser på våra ideella föreningar oaktad inriktning, det är här vi skapar samhörighet, delaktighet och sunda värderingar. Detta ger hälsomässiga fördelar och förebygger utanförskap och kriminalitet.

I Landskrona har vi fortfarande en del utmaningar inom Vård och omsorg dessa måste tas på allvar och lösas. Det måste säkerställas att upphandlingar följs och att vårdtagarens behov respekteras.

I valet 11 september kandiderar jag för Centerpartiet till kommunfullmäktige för att bidra med min kunskap och erfarenhet att göra Landskrona till ännu bättre plats att bo och verka i. Jag kandiderar även till Riksdagen då staden behöver påverkan nationellt för att utvecklas på rätt sätt lokalt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.