Lund
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

Här hittar ni alla våra förtroendevalda för perioden 2019-2022

Kommunfullmäktige

Vice ordförande:

Lars V Andersson, larsv.andersson@lund.se

Ordinarie:

Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Johan Nilsson, johan.nilsson2@lund.se

Ersättare:

Pia Askman, piaaskman@hotmail.com

Camilla Ländin, camilla.landin@lund.se

Kommunstyrelsen

Ordinarie:

Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Ersättare:

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Kommunrevisionen

Ordinarie:

Bertil Göransson, goransson.bertil@gmail.com

Barn- och skolnämnden

Vice ordförande:

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Ersättare:

Joakim Andersson, joakim@anderssonnet.se

Byggnadsnämnden

Ordinarie:

Per Johnsson, per.johnsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie:

John Lager, john.lager@centerpartiet.se

Miljönämnden

Vice ordförande:

Lars V Andersson, larsv.andersson@lund.se

Ersättare:

Christian Ohlsson, adjunkten@gmail.com

Renhållningsstyrelsen

Ersättare:

Staffan Fredlund, staffan.fredlund@gmail.com

Servicenämnden

Ordinarie:

Camilla Ländin, camilla@primautveckling.se

Ersättare:

Anders Hallin, anders.hallin@lkpab.se

Socialnämnden

Ordinarie:

Karin Nilsson, karin.nilsson7@lund.se

Ersättare:

Yassin Ekdahl, yassin.ekdahl@gmail.com

Tekniska nämnden

Ordinarie:

Johan Nilsson, johan.nilsson2@lund.se

Ersättare:

Ann-Christine Larsson, ann-christine03@hotmail.com

Utbildningsnämnden

Ordinarie:

David Liljedal, david.liljedal@lund.se

Ersättare:

Anders Ebbesson, anders.ebbesson@lund.se

Valnämnden

Ordinarie:

Gert Andersson, gert.andersson2@lund.se

Ersättare:

Christian Ohlsson, adjunkten@gmail.com

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:

Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Ersättare:

Pia Askman, piaaskman@hotmail.com

Överförmyndarnämnden

Ersättare:

Ingrid Persson, ingrid.persson.lund@telia.com

Kommunala bolag

Kraftringen:

Bernt Bertilsson, bernt.bertilsson@lund.se

Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF):

Gert Andersson, gert.andersson2@lund.se

Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP):

Anders Hallin, anders.hallin@lkpab.se