Våra politiker

Här hittar ni alla våra förtroendevalda för perioden 2023-2026.

Kommunfullmäktige

Ordinarie:

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Camilla Ländin, camilla.landin@lund.se

Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Ersättare:

Johan Nilsson, johan.nilsson2@lund.se

Per Johnsson, per.johnsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Ordinarie:

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Ersättare:

Camilla Ländin, camilla.landin@lund.se

Kommunrevisionen

Ordinarie:

Ingrid Persson, ingrid.persson@lund.se
Bertil Göransson (ledamot tom slutrevision 2023), goransson.bertil@gmail.com

Barn- och skolnämnden

Ersättare:

Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Byggnadsnämnden

Ersättare:

Per Johnsson, per.johnsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ersättare:

John Lager, john.lager@lund.se

Miljönämnden

Vice ordförande:

Lars V Andersson, larsv.andersson@lund.se

Ersättare:

Martin Stockfors, martin.stockfors@lund.se

Renhållningsstyrelsen

Ordinarie:

Christina Zoric Persson, christina@zoric.com

Servicenämnden

Ersättare:

Tommy Nilsson, tommy.nilsson3@lund.se

Socialnämnden

Ordinarie:

Karin Nilsson, karin.nilsson7@lund.se

Ersättare:

Anders Hallin, anders.hallin@lund.se

Tekniska nämnden

Ordinarie:

Johan Nilsson, johan.nilsson2@lund.se

Utbildningsnämnden

Ordinarie:

Ida Haggren, ida.haggren@centerpartiet.se

Valnämnden

Ersättare:

Christian Ohlsson, adjunkten@gmail.com

Vård- och omsorgsnämnden

2:e vice ordförande:

Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Kommunala bolag och övriga poster

Kraftringen:

Bernt Bertilsson, bernt.bertilsson@lund.se

Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF):

Joakim Andersson, joakim.andersson@lund.se

Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP):

Anders Hallin, anders.hallin@lund.se

Fastighets AB Lunds Arena:

Håkan Ekelund, hakan.ekelund@lund.seÖVRIGT:

Föreningen Gamla Lund:
Sven Ingmar Andersson

God man jordbruk och skogsbruk:
Lars-Ewert Jönsson

Habostyrelsen:
Inga-Kerstin Eriksson, inga-kerstin.eriksson@lund.se

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott:
Camilla Ländin, camilla.landin@lund.se

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott:
Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige:
Gun Jönsson

Magistratens enskilda enke- & pupillkassas fond:
Mikael Theander

Räddningstjänsten syd:
Camilla Ländin, camilla.landin@lund.se

Samordningsgruppen för Skrylle-området:
Yassin Ekdahl

Styrgruppen för Bisfärområde Storriket:
Mattias Horrdin, mattias.horrdin@centerpartiet.se

Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden:
Bernt Bertilsson, berntb@telia.com

Stiftelsen Hemmet i Lund:
Tommy Nilsson, tommy.nilsson3@lund.se

VA Syd förbundsfullmäktige:
Johan Nilsson, johan.nilsson2@lund.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.