Polisens splittrade organisation behöver struktur

Foto: Johan Wessman/© News Øresund(CC BY 3.0)

Uttalande av Centerpartiet i Malmö med anledning av Annika Stenbergs avgång som polischef för Region Syd.

Enligt ett pressmeddelande avgår Annika Stenberg efter en längre tids kritik mot hennes ledarskap som polischef för Region syd. I samband med detta uttalar Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Som politiker uttalar jag mig inte om personbeslut men det som är oerhört viktigt att personfrågan inte tar bort fokus från de stora problemen som polisen är fast i oavsett vem som leder polisen i Skåne och angränsande län, säger Niels Paarup-Petersen.

- Vi har en polischef som nonchalerar att rättssamhället har abdikerat i Malmö och de ansvariga ministrarna Anders Ygeman och Morgan Johansson pratar om problemen men gör inget åt saken. Regeringen har till och med i sin nya säkerhetsstrategi lyft problemen med organiserad kriminalitet men åtgärderna finns inte, säger Niels Paarup-Petersen.

- Malmöborna är beroende av att staten löser sin uppgift med att skapa trygghet i vår stad. Centerpartiet vill höja anslagen till polisen och anställa 2 000 nya poliser vilket är helt rätt. Men det kommer ta tid tills nya poliser är på gatan, fortsätter Niels Paarup-Petersen.

- Malmö kan inte vänta på att staten återtar ansvaret. Därför har vi föreslagit att kommunen avsätter i första hand 40 miljoner kr till att anställa egna ordningsvakter. Ordningsvakterna ska markera samhällets närvaro i områden där gängen har tagit över makten. Det är dags att ta tillbaka Malmö från gängen, avslutar Niels Paarup-Petersen.

Förslag från Centerpartiet för ökad trygghet:

  • Höja anslagen till polisen och anställa 2000 nya poliser.
  • Skrota ID-kraven som tar mycket av polisens resurser i syd.
  • Höja straffen för våld mot blåljuspersonal.
  • Gå in med lokala pengar för att utöka väktarstyrkan på Malmös gator för att bättra på säkerheten.
  • Ge kommuner bättre stöd att arbeta mot grov organiserad brottslighet.
  • Lägga mer kraft för att utforma samhället med belysning och planering för att färre tillfällen ska locka till brott.