FÖR MALMÖS BÄSTA


Centerpartiet tror på Malmö och vill ge kraft åt varje Malmöbo. När andra vill att Malmö ska bli som resten av Sverige vill Centerpartiet värna om det som gör oss unikt. När andra vill kontrollera vill Centerpartiet ge malmöborna frihet. När andra vill bromsa vill Centerpartiet se ett Malmö som växer, och när andra accepterar utanförskap tror Centerpartiet att hela Malmö kan leva!

sol-has-bg

Centerpartiet Malmös politik för mandatperioden 2022-2026!

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Vi vill se ett Malmö där makten ligger nära dig. Vi vill se ett Malmö där individen står i fokus och inte får sina möjligheter begränsade. Vi vill se ett Malmö där vi tar ansvar för miljön utan att hämma tillväxten. Vi vill se en stad med gröna torg och livliga parker där nöje, kultur och innovation sätts i fokus.

Det är inte politikerna som ökar tryggheten, skapar jobben eller räddar miljön. Det är människorna, medmänskligheten och förutsättningarna politiken ger dem.

Vi står för ett nytt ledarskap för Malmö. Vi står för en politik som låter alla människor uppfylla sina drömmar. Vi står för en trygg och ljus väg framåt!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.