Vi är tillbaka i fullmäktige!

Nu är det klart att Centerpartiet i Malmö återvänder till kommunfullmäktige efter 20 års frånvaro.

Dessutom tog Centerpartiet ett riksdagsmandat för Malmö och vi dubblade våra mandat i regionfullmäktige för Malmö.

Stort tack till alla som röstat på ett grönare, friare och öppnare Malmö. Vi ska inte göra er besvikna!