Förbered för högre havsnivåer i Malmö

"Passivitet är det sämsta förhållningssättet till störningar och kriser som kan komma. Låg beredskap innebär ett stort risktagande där konsekvensen kan bli mycket kostsamma panikåtgärder. Behovet av bättre beredskap mot högre havsnivåer måste uppmärksammas med åtgärder i det nya miljöprogram för Malmö stad som ska tas fram under 2020"

Det skriver kommunfullmäktigeledamot Kay Wictorin tillsammmans med 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Martin Molin i Kvällsposten.

Beredskap för framtiden är nödvändigt för Malmö bland annat genom att:

  • Genomföra en mer ingående studie av ett yttre kust- och hamnskydd.
  • Uppdatera Malmös policy kring lägsta nybyggnadshöjder i kustnära områden.
  • Förbereda Malmö för att kunna hantera större mängder regnvatten, genom att arbeta mer med öppen dagvattenhantering.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Kvällsposten.