Tre miljoner extra till Malmös kvnnojourer

Malmös kvinnojourer kommer 3 miljoner extra. Det bestämde kommunstyrelsen under sitt senaste sammanträde efter förslag från Centerpartiet.

Under den isolering som coronapandemin ger upphov till har våld i hemmet ökat. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, men även om hedersrelaterat förtryck och sexuellt våld. För att säkra deras livsviktiga verksamhet under krisen. Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna. Vår stads kvinnojourer och tjej- och transjourer hade redan innan pandemin knappa resurser. Därför är tillskottet välkommet.