Smittskyddsanpassa Malmös äldreboende

Lokalerna på Malmös äldreboenden är inte rustade för att hantera en pandemi. Det skriver Charlotte Bossen och Kay Wictorin i en motion som har lämnats in till Malmö kommunfullmäktige.

- Malmö stads särskilda boenden är idag utformade för att efterlikna en hemmiljö. Därför saknas ofta hygienslussar, sköljrum och särskilda handfat, säger Charlotte Bossen.

- Den nationella Coronakommissionen skriver i en delrapport i slutet av 2020 att den svenska äldreomsorgen stod oförberedd när pandemin slog till och påtalar behovet av en ambitionsnivåhöjning, säger Kay Wictorin.

- Centerpartiet menar att det går att det går att utforma trivsam hemmiljö som även är smittskyddssäker, fortsätter Charlotte Bossen.