Stödet måste nå ut till krisande företag

Nyligen mötte företrädare för Centerpartiet i Malmö tillsammans med Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Rickard Nordin Malmökrögaren Jeanette Bohman för att diskutera situationen för Sveriges krögare.

Vi fick ta del av erfarenheter under pandemin och efterfrågan på både fler och verkställande av åtgärder.

Beslut att använda sig av alkohollagen istället för pandemilagen slår stenhårt mot landets krögare. Utöver det har utbetalningar av stöd blivit försenade och konsekvensen blir att företag i krogbranschen riskerar att hamna i stora ekonomiska problem. Branschen förlorar också stora intäkter, när användningen av alkohollagen tvingar alla med serveringstillstånd att stänga på kvällstid.

- Det är helt avgörande att stöden betalas ut så snabbt det bara går. Företag ska inte gå i graven bara för att staten inte betalar ut livsnödvändiga stöd i tid!, säger Centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen.

Klicka här för att läsa artikeln i Skånska dagbladet.