Inför huskurage i Malmö stad

Foto: News Øresund - Johan Wessman© News Øresund(CC BY 3.0)

Våld i nära relationer är ett omfattande problem. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes år 2017 omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige där förövaren hade en nära relation med till gärningsmannen. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.

Utöver våldet som vuxna utövar, uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 är ett av huvudmålen att Malmö ska vara en trygg och jämlik stad, kvinnofrid och våld i nära relationer är prioriterade områden. Ett annat av huvudmålen är att Malmö ska vara en stad för barn och unga. Alla Malmös barn har rätt till en bra start i livet som kan skapa framtidstro.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Metoden går ut på att genom utbildnings och informationsinsatser ge grannar verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg då någon far illa.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av: Knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage bland annat finns exempel i Forshaga, Kristinehamn, Karlstad, Munkfors, Nacka Norrtälje, Tyresö och Värmdö

Mot bakgrund av detta föreslår jag kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen

att verka för att Huskurage införs kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma., samt

att tillse att Malmö kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så att implementering sker snarast.

Malmö 2018-01-25

Charlotte Bossen (C)