Släng 'Vårt Malmö’ i pappersinsamlingen

I södra Sverige finns det en hel rad med tidningar och medier som bevakar allt från sport, näringsliv, kultur och framför allt politik.

Därför är det helt obegripligt att Malmö stad konkurrerar med den fria pressen genom att varje månad dela ut runt 168 000 exemplar av tidningen “Vårt Malmö”. Den stora upplagan gör också tidningen till en av Sveriges största och påtvingas medborgarna oaktat om dessa vill ha den eller inte. Tidningen är även en dyr verksamhet för staden att driva, närmare 6 miljoner kronor om året kostar den stadens skattebetalare. Samtidigt tar tidningen in annonser och konkurrerar således med fria aktörer i staden vilket riskerar att driva bort fria aktörer och näringsliv då deras resurser inte är lika stora som stadens.

Ett ytterligare problem är att Vårt Malmö är utformat som en tidning men saknar de granskande funktionerna och ska istället fungera som ett informationsblad till stadens invånare om de beslut och projekt som pågår i kommunen. Ska man agera informationsblad bör man således inta en högst objektiv ställning i sina reportage, därför finner jag det oroande att tidningen gång efter gång berömmer stadens initiativ samtidigt som det under de senaste årens utgivningar inte publicerats en enda kritisk artikel.

Allt som allt innebär detta att tidningen trots sin vilja att verka som en seriös aktör i medielandskapet mer reduceras till en megafon för de politiker som innehar makten i Malmö.

Med anledning av detta yrkar Centerpartiet,

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta utgivningen av tidningen “Vårt Malmö”.

Anton Sauer (C)