Förtroendevalda & styrelsemedlemmar i Östra Göinge Kretsen -


"UPPDATERING PÅGÅR"


Anna Jamieson, Glimåkra, egenföretagare - Ordförande (UPPDATERING SKA SKE)

Olof Lindqvist, Broby, lärare - Vice ordförande KF, Valledare för 2023

Esbjörn Svensson, Hylta, advokat - Gruppledare i kretsen, Ordinarie ledamot i KS, ersättare i Kommunförbundet Skåne, Begravningsombud

Ytte Hjert, Sibbhult, fd. verksamhetschef vid Region Skåne - Vice ordförande i styrelsen, ersättare i KS och KF (samt i individutskottet)- UPPDATERING SKA SKE

Lars Lindbom, Immeln, civilekonom - Kretsens valberedning

Therese Svensson Collin, Västraby/ Broby, fritidsansvarig i ÖG.- Ordinarie ledamot i KS, Ordinarie ledamot i resultatutskottet, ersättare i planeringsutskottet, Vice ordförande TT-nämnden

Anette Westerholm, Knislinge, studie & yrkesvägledare - Ersättare KS & i resultatutskottet, Hemsideansvarig, ombud till Studieförbundet vuxenskolans stämma

Caroline Biltmo, Broby, Ekonom - Kassör i styrelsen

Ingrid Johansson, Färgeshult/ Boalt, småbrukare - Ersättare i valnämnden, Kretsens valberedning, Ersättare Studieförbundet vuxenskolans stämma

Rosa Henningsson, Hylta, pensionär, - Ledarmot i styrelsen Glimåkra Folkhögskola

Tom DeCorbin-Elliot, Hanaskog, God man - Ersättare i TT nämnden,, Kampanjledare för val 2023

Tomas Bengtsson, Lunnom/ Broby, lantmästare - Ordinarie valnämnden

(Philip Thuresson,Tydinge, egenföretagare/ Trädgård flyttat till grannkommunen- Helgeå vattenvårdskommite, Skräbåns Vattenvårdskommite, Byastämma Broby/ UPPDATERING SKA SKE ) 

Östra Göinge kretsen-

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.