Förtroendevalda & styrelsemedlemmar i Östra Göinge Kretsen 2023-

 

Therese Svensson Collin, Västraby/ Broby, fritidsansvarig i ÖG.-
Gruppledare i kretsen, Ordinarie ledamot i KF, ersättare i KS, ordinarie ledamot i resultatutskottet, Glimåkra Folkhögskola, Valberedningen Östra Göinge kommun, suppleant i styrelsen
Kontaktuppgifter: Therese.Collin@centerpartiet.se , 0709-168193

Charlotta Kabo Stenberg, Njura/ Broby, egenföretagare/konsult -
Ordförande i styrelsen, ersättare i KF, ersättare i valnämnden, TT-nämnden, Valnämnden, Skånes Miljö och Hälsoskyddsförbund.
Kontaktuppgifter: lotta.kabo@centerpartiet.se 0739- 82 76 55

Olof Lindqvist, Broby, lärare – ordinarie KS, ersättare gruppledare, ersättare KF, ersättare i valberedningen Östra Göinge kommun, Broby Byastämma, ordinarie i styrelsen och distriktsstyrelsen.
Kontaktuppgifter: olof.lindqvist@centerpartiet.se, 0707-44 68 74

Ytte Hjert, Sibbhult, fd. verksamhetschef vid Region Skåne - Vice ordförande i styrelsen

Esbjörn Svensson, Hylta, advokat – Kommunrevisionen, sekreterare i styrelsen

Caroline Biltmo, Broby- ekonom – Kassör i styrelsen, ersättare i Göingehem

Tom De Corbin Elliott, Hanaskog, förvaltare och godman- ordinarie i styrelsen

Sofia Nilsson, Lunnom Östergård/ Broby, egen företagare/ konsult, FD. riksdagledarmot- Suppleant i styrelsen.

Ian Jamieson, Drakaberga/ Glimåkra, ____ - Helgeåns Vattenvårdskommitté och Skärbeån Vattenvårdskommitté, ordinarie i styrelsen.

Martin Gyding, Hemlinge/ Glimåkra, ___ - Sparbanksstiftelsen Glimåkra Sparbank

Thomas Bengtsson, Broby, ____ Valnämnden ordförande


Sidansvarig- Anette Westerholm, Knislinge, studie-och yrkesvägledare(2023-03-27)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.