Fler aktörer inom bl.a. äldreomsorgen är bra för Ö.Göinge

Sofia Nilsson, C, jobbar för att kommuninvånarna i Östra Göinge ska få möjligheter att välja mellan olika aktörer både när det gäller skola, barnomsorg, äldreboende och hemtjänst.

Debatten om vinster i välfärden får en negativ effekt på nyetablering. De flesta har inte problem med höga vinster utan snarare motsatsen. – Dessutom är det så att den vinst som blir går tillbaks till företaget, berättar Solglimmans verksamhet Annika Fridlund.

– Det är också så att kvalitén inom skola och omsorg ökar när vi får in privata aktörer, säger Sofia Nilsson som får medhåll av svenskt näringsliv. – Med konkurrens tvingas verksamheterna att utvecklas, säger Rolf Elmér repr. från näringslivet.