Sofia säger välkommen till Ö. Göinges nya opposionsråd

Sofia Nilsson 2 Ö,Göinge

Anders Bengtsson, kanske har du ännu inte hunnit sätta dig in i våra verksamheter? Kanske har ni inte tillräckligt bra kommunikationer inom partiet mellan er som är vice ordförande i de olika utskotten? Det är i alla fall många felaktigheter i det du sa som stod i en artikel i tidningen. Har skickat detta svar men det har inte publicerats. Därför finns det att läsa här i stället.

Du börjar med att prata om det hårdnande samhällsklimatet. Här tror jag att vi har ett gemensamt ansvar att föra samtal och dialog med våra medborgare. Under våren och sommaren initierade vi en trygghetsturné där vi tillsammans med polisen och en rad andra aktörer besökte samtliga byar i kommunen för att prata om trygghet och hur vi tillsammans kan skapa ett trivsamt Östra Göinge. Det var synd att ni i Socialdemokraterna inte deltog på denna turné. Vad gäller fältassistenter så har vi under detta året gjort en stor satsning på öppenvården och återigen byggt upp verksamheten som ni under ert styre väldigt skickligt nedmonterade till en miniminivå. Idag har vi en fungerande öppenvård med fantastiska fältassistenter som arbetar i hela kommunen. Dessa fältassistenter rör sig ute i våra byar bland våra ungdomar för att skapa trygghet, tillit och arbeta förebyggande.

Vi har även stärkt elevhälsan med en familjestödjare som arbetar mot högstadieskolorna dit familjer och föräldrar kan vända sig för att få råd och stöd i sin vardag. Vi har även under hösten hört startskottet för ett fördjupat samarbete mellan socialtjänst, skola, elevhälsa och öppenvård. Vi sätter familjen i fokus för att kunna arbeta förebyggande och stödjande. Allt för att våra barn och ungdomar ska få en bra start i livet och en god skolgång.

Vad gäller fritidsgårdar är det precis samma sak; just nu genomför vi en satsning på mötesplatser och fritidsgårdar, för bara 3 veckor sedan öppnade vi åter igen fritidsgården i Broby som lades ner under ert styre. Vad gäller fritidsaktiviteter för våra barn och ungdomar så har vi under förra året genomfört den största riktade satsningen någonsin för att stärka ekonomin för föreningar med mycket barn och ungdomsaktiviteter..

Vad gäller skola och utbildning tycker jag att det är anmärkningsvärt att du inte är mer insatt! Just nu genomför vi den största satsningen någonsin! Över 10 miljoner extra har vi lagt på skolutveckling och kunskapsmålet. Vi anställer fler vuxna i skolan, vi satsar på våra lärare, vi har startat upp Göinge In och vi stärker skolan på många olika sätt.

Vidare kritiserar du äldreomsorgen och hemtjänsten.

Om vi börjar med äldreomsorgen och våra särskilda boenden har vi precis startat upp en enorm satsning där vi både ska bygga nytt, och bygga om, våra särskilda boenden så att de blir funktionella och moderna med en hög grad av välfärdsteknologi och tillagningskök på varje avdelning. Allt för att vi ska ha bra boenden till våra äldre samt vara en attraktiv arbetsgivare för våra anställda.

Den sista punkten som du nämner är hemtjänsten och dess dåliga ekonomi. Ett arv som vi har tagit över från S; Här är vi helt överens!!! Vi har inte lyckats att vända hemtjänsten på det sätt som vi har önskat. I denna fråga har vi inte nåt dithän vi vill. Något annat måste göras och det måste göras NU! Från femklöverns sida har vi därför lagt fram ett förslag där vi vill att förvaltningen ska titta på hur vi skulle kunna bedriva hemtjänsten på ett annat sätt, helt eller delvis i någon annans regi. Vilka förslag har Socialdemokraterna lagt i denna fråga för att lösa situationen? Med inställningen som Anders har gentemot problemen inom hemtjänsten så välkomnar jag att S röstar för vårt förslag så att vi tillsammans kan utveckla hemtjänsten och komma tillrätta med problemen en gång för alla.

Som sagt, du är välkommen att höra av dig Anders om du behöver mer information kring våra verksamheter så att vi slipper sådana felaktigheter i våra tidningar framöver.

Sofia Nilsson Ordförande omsorgs- och utbildningsutskottet, Östra Göinge

 

nehåll