”Utöka antalet idrottstimmar i skolan”

Sofia Nilsson 2 Ö,Göinge

Sverige växer och så gör även midjeomfånget på dess befolkning…Av de tio miljoner människor som finns i landet, hur många av oss har en vardag där vi faktiskt sammanlagt rör på oss mer än 30 minuter varje dag? Handen på hjärtat; hur mycket vardagsmotion skrapar du ihop varje dag?

För många ser vardagen ut ungefär såhär; vi stiger upp, vi sätter oss och äter frukost, vi sätter oss i bilen och kör till jobbet, skolan eller så skjutsar vi våra barn till skolan. De kommande åtta till nio timmarna sitter vi sedan på vår arbetsplats, i skolan eller framför TV:n och datorn. Sedan kör vi hem från jobbet, vissa kanske åker och tränar en timme eller tar en promenad. Därefter sätter vi oss i soffan där vi sedan blir sittande tills vi ska gå och lägga oss. Vi har blivit mer och mer inaktiva och vardagsmotionen, det vill säga, promenaden till skolan, jobbet eller busshållplatsen. Trappan upp till kontoret eller cykelturen till affären, har krympt till ett minimum. Samtidigt som detta sker så ser vi att vi blir allt tyngre och tyngre. Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Enligt folkhälsomyndigheten är idag hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta.

Denna samhällsutveckling är något som vi måste ta på allvar. Att vi grundar sunda vanor bland våra barn redan i tidig ålder är en viktig insats för folkhälsan i stort. Att röra på sig, att få in rörelse som en naturlig del i vardagen och förstå vikten av det, är något vi behöver uppmuntra och stimulera till på alla sätt vi kan och i så tidig ålder som möjligt. Ett bra sätt att göra detta på är genom idrotten i skolan.

Rörelse har inte bara positiva effekter på hälsan. Det har även visat sig förbättra resultaten i skolan. Men trots att en ny studie från Lunds universitet visar att barnen får bättre hälsa OCH presterar bättre med idrott varje dag i skolan, så säger regeringen med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i spetsen, nej till att utöka antalet idrottstimmar i grundskolan. För mig är detta en gåta.

Elever som mår bättre kommer också prestera bättre i skolan, bli mer kreativa och inhämta mer kunskap. Jag är helt övertygad om att det är en värdefull prioritering att ge mer utrymme åt idrott och hälsa för de yngre eleverna.

Därför vill jag att antalet timmar ”idrott och hälsa” i grundskolan ska utökas. Jag vill sikta på en timme om dagen för barnen i årskurs ett till fyra. Då kan man skapa ett intresse som håller i sig längre upp i åldrarna också.

Det finns en majoritet i riksdagen för att fatta beslut om att utöka antalet timmar, snälla regeringen, gör det!

Sofia Nilsson (C)