Sofia Nilsson: "Löfven på Sverigeturné"

Stefan Löfven ska ut på en Sverige turné. Löfven uttrycker att tanken med turnén är att sätta fokus på mindre orter som vanligtvis inte hamnar i politikens eller mediernas fokus. Det handlar bland annat om bruksorter som har det tufft och utanförskapsområden. "Alla ska känna sig delaktiga i samhällsbygget, oavsett om du bor i en storstad eller på landsbygden, bruksort eller förort"

Frågan är ju bara; vad det är du ska berätta när du kommer ut till oss på landsbygden Löfven? Vilka åtgärder är det du kommer att vidta? Vilka reformer är det du vill genomföra för att det ska skapas fler jobb i Sverige? Vad ska du rent konkret göra för att alla ska känna sig delaktiga i samhällsbygget?

För det är nytänk, reformer och förändring som behövs för att bryta den framväxande tudelningen.

För Centerpartiet är det självklart att det ska gå att bo, arbeta och driva företag i hela landet. Jobb är nyckeln till en positiv utveckling, det innebär att människor kan få egen försörjning och att utanförskapet kan brytas. Det är därför som kostnaderna för att anställa måste sänkas och det är därför vi måste fortsätta underlätta för företagare på landsbygden.

Genom att göra det billigare att anställa kan fler människor som tillhör utsatta grupper få jobb. Det vore ett stort och viktigt steg för att bryta tudelningen av Sverige.

Tyvärr visar socialdemokraterna och regeringen noll intresse för att göra det enklare och billigare att anställa. Regeringen sitter på läktaren medan en ny underklass växer fram i Sverige. Om några år kommer 80 procent av alla arbetslösa bestå av utsatta grupper, däribland nyanlända. Och det enda regeringen gör är att stapla statligt subventionerade åtgärder på varandra. I stället borde man uppmuntra småföretagen att anställa, skapa riktiga jobb, ge nyanlända en lön, inte ett bidrag.

Jag välkomnar socialdemokraternas förslag och idéer kring hur vi skapar fler jobb i hela landet. Välkommen till verkligheten Löfven, välkommen till Östra Göinge.