Centerkvinnorna: Aborträtten är under attack

I januari 2017 blev Donald Trump, en sexist och abortmotståndare, president i USA vilket inte kan ha undgått någon. Ett av hans första beslut var att stoppa stödet till organisationer som värnar om aborträtten. Samtidigt i Sverige tar barnmorskan, som sparkades efter att hon vägrat utföra aborter, strid för sitt ärende i Arbetsdomstolen (AD). Vi vet också att Sverigedemokraterna vill inskränka på rätten till abort både i Sverige och i utlandet. Rätten till abort hotas både på hemmaplan och världen över.

Centerkvinnorna står upp för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar och framtid, däri vilar grunden till kvinnors och flickors frihet. Förbud mot abort resulterar inte i att de minskar i antal. Snarare leder restriktiva lagar och bristande tillgång till preventivmedel till fler aborter. Enligt världshälsoorganisationen WHO, utförs cirka 20 miljoner illegala aborter varje år. Många av kvinnorna betalar med sina liv. Det är centralt att det finns möjlighet till trygga och säkra aborter. Det är därför oroväckande med det ärende som nu ligger hos AD. Arbetsvägran, vilket det faktiskt är att vägra utföra en central del i rollen so barnmorska, kan inte vara grund till diskriminering. Är det diskriminering handlar det snarare om diskriminering av de kvinnor som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Vi kommer alltid att stå upp för våra systrars reproduktiva rättigheter. Det handlar om mänskliga rättigheter och om individens frihet.

Sofia Jarl
förbundsordförande, Centerkvinnorna

Ingrid Johansson
ordförande i Glimåkra-Broby Centerkvinnor