Ökad trygghet genom mer resurser till polisen

Fler poliser

En angelägen fråga för Centerpartiet

Vid Centerpartiets årsstämma i Östra Göinge var kommunpolis Rolf Paimensalo inbjuden. Årsmötet, som hölls på Glimåkra folkhögskola, samlade cirka 30 deltagare. När blåljuspersonal utsätts för hot och våld vid uttryckningar, samtidigt som våldsutvecklingen eskalerar måste samhället säga ifrån. Därför satsar vi i Centerpartiet stort på trygghet i hela landet. Vi behöver fler poliser ute i landet. De pengar som Centerpartiet lägger fram i sin nationella skuggbudget ger 2000 nya poliser i hela landet och ger ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna bland annat. Samtidigt ger det mer resurser till polisens utredningsarbete. - I östra Göinge kan vi se att den upplevda otryggheten har ökat bland våra medborgare. En utveckling som vi måste ta på största allvar och som vi tillsammans måste arbeta aktivt med. Det som behövs är fler poliser som är stationerade i kommunen. Vi kan inte acceptera att Östra Göinge i stort sett är utan poliser utan detta är en fråga som vi måste prioritera och agera i på alla plan.

Centerpartiet Östra Göinge.
För mer information kontakta: Gruppledare, Sofia Nilsson 0709-536314