Sofia svarar på frågan om bidrag till kvinnojourerna

Östra Göinge kommuns arbete till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn har nyligen varit föremål för en granskning, gjord av externa revisorer, på uppdrag av vår kommunrevision. Efter granskningen konstaterar revisionen i sin rapport att kommunens arbete på området är väl fungerande.
Läs hela insändaren här!