Olof Lindqvist, kandidat till riksdag och region

- Ibland ska man sätta sig ner och fundera kring vad det faktiskt är som driver en att arbeta politiskt, och vad man vill åstadkomma. Skriva sitt manifest så att säga.......

- Man kan alltid fundera kring olika sakfrågor, men på något sätt har sakfrågor alltid ett bäst före datum. För antingen blir de färdigbearbetade och antagna eller nedröstade, eller så händer det saker som gör andra frågor intressanta.
För mig kanske det är bättre att fundera kring ledfrågorna och den värdegrund som formar mig som människa och politiker. När jag funderade blev det tre huvudfrågor........