Det politiska året!

- Jag har alltid eftersträvat att vara tydlig och öppen i mitt arbete som gruppledare för Centerpartiet och som vice ordförande i kommunstyrelsen i Östra Göinge. Efter att ha läst en riksdagsledamots årsredovisning så blev jag inspirerad att göra något liknande. Allt för att göra det tydligare för väljare och övriga intressenter vad jag faktiskt har varit med och gjort eller arbetat med under 2017

Efter snart tre år som vice ordförande i kommunstyrelsen och som ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet så upplever jag att jag har hittat min roll. Det har varit tufft emellanåt. Ofta trevar man fram i sin roll som politiker och ansvarig ordförande mellan verksamhet, övriga politiker och förvaltningsledning. Men min politiska kompass har alltid varit tydlig. Som centerpartist vill jag göra vardagen lite bättre och lite lättare för våra medborgare. Centerpartiets gröna, frihetliga och liberala värdegrund och politiska övertygelse är det som styr mig. Läs mer... , 1.9 MB.