Årsmöte med Centerkvinnorna

Frida Kvinnojour, Hässleholm medverkade. På bilden fr. v. Ruth Brunner och Lotta Otterdahl.

Glimåkra - Broby Centerkvinnor har hållit årsmöte hos Gunn Pettersson i Västraby.

Ordf. Ingrid Johansson hälsade välkommen. Speciellt välkommen till Lotta Otterdahl och Ruth Brunner från Frida Kvinnojour, Hässleholm som medverkade meddinformation om jourens verksamhet.

2017 har varit ett bra år för Centerkvinnorna med många möten och aktiviteter. Bl.a. Ställer avdelningen upp i Världens Barn-kampanjen och lyckades samla in c:a 2500 kr i samband med Tacksägelsdagen i Glimåkra kyrka.

Centerkvinnorna har 25 medlemmar varav en ny.

2018 är ju valår och fler utåtriktade aktiviteter planeras. Vi vill att frågan skall hållas levande och leda till flera förändringar både attitydmässigt och lagändringar. Vi kommer också att synas utanför ICA i Glimåkra vid olika tillfällen längre fram.

Vi jobbar för valframgång för Centerpartiet och ett nytt ledarskap för Sverige.

Vid årsmötet diskuterades det ökade våldet i samhället och ett uttalande antogs. Bifogas! , 556.1 kB.

Valen:

Till ordförande om valdes Ingrid Johansson, Färgeshult. Övrig styrelse: Lea Nilsson, Glimåkra, Karin Persson, Glimåkra, Gunn Pettersson, Västraby, Carin Karlsson, Osby, Siv Andersson, Glimåkra och Birgit Svensson, Häggeryda.

Revisorer: Margit Persson, Åkarp och nyval av Margareta Larsson, Glimåkra.

Ombud till Studieförbundet Vuxenskolans stämma den 21 mars i Hässleholm valdes Birgit Svensson, Häggeryda.

Ombud till Centerkvinnornas 85-årsstämma på Gullbrannagården i Halmstad den 8 - 10 juni valdes Ingrid Johansson, Färgeshult och Birgit Svensson, Häggeryda.

Information från Frida Kvinnojour.

Frida Kvinnojour har 18 lägenheter för skyddat boende varav 16 är akutlägenheter. De är verkligen skyddat boende där kvinnor och barn ges skyddad och ibland, helt ny identitet. Många kvinnor har varit utsatta för mycket grovt våld och där barnen varit vittnen eller slagna även de. Kvinnor som kommer till jouren tas omhand av kompetent och provsig personal. Sammanlagt 10 anställda. Man tar ett helhetsgrepp om kvinnan och barnen. Barnen i skolåldern får skolgång, mindre barn vistas dagligen på eget "dagis". När kvinnan är klar för att ta ett steg ut, har men en utbildad "Lots" som hjälper till under den första svåra tiden.

Frida kvinnojour är unik i Sverige på många sätt med anställd personal och totalansvaret för kvinnorna i visst samarbetet med kommunen.

Ordförande Ingrid Johansson konstaterade att de gör ett fantastiskt arbete och att jouren verkligen utvecklats sedan starten som Ingrid var med och hjälpte till med en gång i samband med att Osby- Ö.Göinge kvinnojour lades ner för snart 20 år sedan. En jour som startades av Broby Centerkvinnor 1989.