Årsmötet 2019

Ordförande Olof Lindqvist, Broby

Ordförande Olof Lindqvist, Broby

 

Centerpartiet i Ö. Göinge har haft årsmöte i Folket hus, Sibbhult den 19 febr.

Årsmötet inleddes med att Sofia Nilsson, Broby, vår nya riksdagsledamot, höll ett anförande om alla turer inför regeringsbildandet där Annie Lööf blev en central person som slutligen lyckades i sina förhandlingar med S. En regering bildades och Centerpartiet fick med 73 viktiga punkter inom 10 olika områden i den s.k. Januariuppgörelsen. Sofia informerade även om sina egna uppdrag i riksdagen där hon bl.a. sitter med i socialutskottet och kommer där att få driva sina hjärtefrågor inom vård och omsorg. Sofia informerade även om EU-valet den 26 maj och om partistämman i september. Läs artikel i Kristianstadsbladet!

Olof Lindqvist, orförande, ledde årsmötesförhandlingarna och kunde hälsa välkommen till Centermedlemmar (inklusive Centerkvinnor och CUF) från kommunens alla hörn.

Verksamhetsberättelse
Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för 2018 samt en valanalys där vi inte riktigt nådde vårt mål att öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi fick behålla våra två mandat. Kretsen har kampanjat vid många tillfällen under året, haft 11 kretsmöten som vänder sig till både medlemmar och andra intresserade. Centerpartiet har även deltagit i storgruppsmöten tillsammans med femklövern. Efter valet blev det en treklöver med Moderaterna, Centerpartiet och KD med egen majoritet.

Kretsen har sammanlagt 80 medlemmar uppdelade på partiet, Centerkvinnorna och CUF.

Verksamhetsplan för 2019. -
Verksamhetsplanen innehåller de punkter som Centerpartiet gick till val på;

1. Fler jobb
2. En trygg skola med ökade kunskaper
3. Hälsa och omsorg för våra äldre
4. Utveckling av byar och landsbygd
5. Miljö och klimat.

Mycket av arbetet under året kommer att ligga på utbildning av nya centermedlemmar och förtroendevalda. Det kommer också, förutom kretsmöten med olika teman, innebära minst en utåtriktad aktivitet med inbjuden partiledare eller annan central person i partiet samt ett par andra utåtriktade aktiviteter, vår och höst. Minst en träff riktad mot företagare. Öka vår synlighet i våra lokaltidningar och närvaron på nätet. Öka kontakten med olika grupper i samhället och naturligtvis, öka antalet medlemmar.

Uttalande
Årsmötet antog följande uttalande ”Det politiska landskapet har förändrats mycket i Sverige under det senaste året och nya konstellationer har uppstått. Vi ser ändå positivt på att fortsätta det samarbete som varit framgångsrikt för Östra Göinge i form av Femklövern, som numera är en treklöver. Med egen majoritet kan vi fortsätta utveckla och leda kommunen i en positiv riktning. Vi ser även stora förändringar i Europa, där populism och främlingsfientlighet vinner framgångar. Just nu behövs de liberala krafterna mer än på mycket länge. Kommande EU-val, precis som förra årets val i Sverige, kommer att bli ett värdegrundsval. Frågor som individens frihet och äganderätt är något vi måste fortsätta att värna om, men även frågor som miljö och företagande. Årets EU-val blir därför otroligt viktigt”.

Val av styrelsen

Olof Lindqvist, Broby fick fortsatt förtroende som ordförande.

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes på 2 år Sofia Nilsson, Broby, Emma Flygare, Hanaskog, Anette Westerholm, Knislinge, nyval av Caroline Biltmo, Broby

På ett år Esbjörn Svensson, Hylta, Lars Lindbom, Immeln och nyval av Aron Brännborn, Broby CUF.

Revisorer
Anders Persson, Njura och Christer Bertilsson, Glimåkra. Ersättare: PO Dahl, Glimåkra.

Ombud till distriktsstämman: Styrelsen

Ombud till partistämman: Olof Lindqvist. Ersättare Esbjörn Svensson och Anette Westerholm.

Vid årsmötet avtackades Philip Thuresson, Broby och Ingrid Johansson, Färgeshult som undanbett sig omval.

För mer info, kontakta Olof Lindqvist 070-7446874

Ingrid Johansson
Pressreferent från årsmötet
0705-222446