Kretsens mål under året!

I Kretsen kommer vi att arbeta under 2019 på att utbilda nya Centermedlemmar som bland annat har fått förtroendeuppdrag...

I vår kommer vi att delta på Distriktsstämman i Höör men även på Maktdagarna i Norrköping, då vi har en av våra Centerkvinnor på plats...

Under året kommer vi att möta våra medlemmar på olika sätt, så som kretsmöten med olika teman. Detta innebär, minst en utåtriktad aktivitet med inbjuden partiledare eller annan central person i partiet .


Vi kommer även att ha andra utåtriktade aktiviteter, bland annat vill vi möta företagarna i kommunen och höra om deras företag. Se deras verksamhet, få höra om vilken problematik de upplever som företagare men även få ta del av goda exempel som vi kan sprida vidare till andra....

Vi vill öka vår synlighet, det kan vara i media, digitalt men även finnas bland kommuninvånarna och hålla kontakten med olika grupper i samhället!

Det går givetvis bra att ni bjuder in oss till ert företag eller förening, hör gärna av er till Olof Lindqvist som är vår ordförande i kretsen, olof.lindqvist@centerpartiet.se.

Centerpartiet är ett parti i framkanten som vill utvecklas framåt även på oss i landsbygden. Vi vill att fler ska se möjligheterna med Centerpartiet, där olikheterna berikar oss och ger varandra nya insikter inför framtiden!

Med vänliga hälsningar från Kretsen i Östra Göinge via Anette Westerholm